profier

Vi ser mulighetene!

Har du en tomt for utvikling?

Vi søker tomter som er egnet for utvikling til leiligheter og/eller rekkehus/tett lav, med mer enn 20 enheter. Eiendommene bør ligge i Stor Oslo, aksen Drammen-Jessheim-Ski, Bergen eller andre større byer.

Vi jobber gjerne i partnerskap, men Profier vil ha minimum 50% av eierskapet. Regulering, prosjektutvikling, salg og gjennomføring sørger vi for.

Kontakt Andreas Storstrøm på tlf: 47 65 12 19 eller Sondre Lundhaug på tlf: 975 19 003 eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktperson

Kontakt oss

Beskjed